Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.121.5:347.637(477)
Москалик, Г. Ф.
    Проблема захисту прав неповнолітніх у сучасній Україні [Текст] / Г. Ф. Москалик // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 61-62. — Бібліогр.: с.62 (9 назв).

 

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Захист неповнолітніх. Суди у справах неповнолітніх — Нагляд за виконанням батьківських обов’язків. Захист дітей від батьків — Україна
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'