Державна бібліотека України для юнацтва

 

342.1(477)(091)(075.8)
І-90    Історія держави і права України [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Ю. Бурдін, О.А. Гавриленко, І.Д. Коцан та ін. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2017. — 444 с.
ISBN 617-7256-80-8

 

- Анотація

Навчальний посібник призначений для підготовки до семінарських занять з навчального курсу «Історія держави і права України» - обов’язкової дисципліни у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Книга містить плани семінарів та методичні вказівки до кожної з тем, а також теми рефератів, перелік літератури для їх написання, тестові завдання, питання для самоконтролю та перелік контрольних питань, які виносяться на екзамен. Значне місце відведено текстам пам‘яток права, вивчення яких надасть можливість виявити особливості побудови та функціонування державних інституцій, з‘ясувати специфіку розвитку вітчизняного права на різних етапах його еволюції.

Видання орієнтовано не лише на курсантів, студентів, слухачів, але й на тих, хто цікавиться історією вітчизняного права.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Держава. Народ. Нація. Право в Україні — Виклад матеріалу суворо в історичному аспекті — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Виставки // Ти особистість, ти громадянинПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Філія (просп.Перемоги, 60) 1 1
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'