Державна бібліотека України для юнацтва

 

331.548
Д41Джинчарадзе ,  Н.  Г.
    Професії майбутнього [Електронний ресурс] : аналіт. записка. № 3 / Джинчарадзе   Н. Г., Мар’яненко   Г. І., Ортікова   Н. В. ; ред. Войтович Р. В. ; власник прав Інст. підготовки кадр. держ. служб. зайнятості України. — Київ : [б. в.], 2018. — 24с.

 

- Анотація

В аналітичній записці проаналізовано сучасні світові тенденції економічного розвитку у зв’язку з цифровізацією та роботизацією суспільства. Представлено основні тренди, що визначають напрями розвитку сучасного і майбутнього світового та українського ринку праці, тенденції щодо зайнятості за галузями, нові робочі місця та професії майбутнього; розкрито сутність Інтернету речей як рушійної сили розвитку всіх галузей економіки; проаналізовано стан та можливості розвитку концепції Інтернету речей в Україні; представлено перелік нових та оновлених професій майбутнього, а також визначено перелік навичок майбутнього, якими має володіти людина, щоб бути конкурентоздатною на ринку праці. Запропоновано перелік перспективних професійних напрямів, за якими доцільно запровадити навчання в Інституті.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша

- Електронні версії документа

https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/anal_zapyska_profesiyi_maybutnogo_2018.pdf
Сайт Державної служби зайнятості
   

- Теми документа

  • УДК // Профорієнтація, поради, консультування. Керування кар'єрою
  • Виставки // У світі професій. Методична література для спеціалістів
  • Цифрова колекція // Електронні виданняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'