Державна бібліотека України для юнацтва

 

364.694-787.2:331.548
П84    Профорієнтація молоді з інвалідністю [Електронний ресурс] : методичні матеріали до тренінгу / О. В. Безпалько, Н. О. Мирошніченко, Л. І. Остролуцька, О. М. Полозюк; рецензенти Р. Х. Вайнола, Н. В. Заверико. — Київ : [б. в.], 2009. — 150 с.

 

Автор Безпалько О. В., Мирошніченко  Н. О., Остролуцька  Л. І., Полозюк  О. М.

- Анотація

У виданні розглянуто питання щодо прав інвалідів на працевлаштування, формування в них навичок усвідомленого вибору професії, умінь відстоювати свої права на працевлаштування.

Матеріали будуть корисні спеціалістам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів працевлаштування, представникам громадських організацій, державним службовцям, які опікуються питаннями соціальної підтримки інвалідів.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша

- Електронні версії документа

- Теми документа

  • УДК // Профорієнтація, поради, консультування. Керування кар'єрою
  • УДК // Питання соціальної допомоги. Соціальні проблеми
  • Виставки // У світі професій. Методична література для спеціалістів
  • Цифрова колекція // Електронні виданняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'