Державна бібліотека України для юнацтва

 

316.62:373
З-33    Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / В. Л. Андрєєнкова, Ю. В. Аносова, В. В. Байдик та ін. ; власник прав Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». — Київ : [б. в.], 2020. — 198с.

 

Автор Андрєєнкова В.Л., Аносова Ю.В., Байдик В.В., Бондар В.І., Войцях Т.В., Калашник О.А., Легенька М.М., Матвійчук М.М.

- Анотація

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню сутності та показників профілактики насильства в освітньому середовищі, методів його дослідження та умов створення безпечного освітнього простору. Програма складається з теоретичного матеріалу та практичної складової.

Призначено керівним та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами створення безпечного освітнього середовища.

- Зображення

 
Перша стор.обкл.
Інша

- Електронні версії документа

https://hromady.org/wp-content/uploads/2020/09/Посібник_Протидія-насильству.pdf
Сайт Асоціації об’єднаних територіальних громад
   

- Теми документа

  • УДК // Поведінка людини. Соціальна поведінка. Соціальне життя
  • УДК // Види загальноосвітніх шкіл
  • Виставки // Протидія насильству
  • Цифрова колекція // Електронні ресурсиУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'