Державна бібліотека України для юнацтва

 

61:57.02:796.012(075.8)
К66Коритко, З. І.
    Медико-біологічні основи рухової активності [Текст] : навч. посіб. / З. І. Коритко. — Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. — 223 с.
ISBN 617-7336-65-4

 

- Анотація

Посібник має на меті зорієнтувати фахівців зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» у колі проблемних питань з дисципліни «Фізіологія рухової активності».

У навчальному посібнику подано структуру дисципліни, зміст лабораторних занять із короткими теоретичними відомостями з кожної теми, а також коротку теоретичну інформацію та вимоги до виконання самостійних робіт з урахуванням професійних інтересів майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії.

Посібник написано відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія рухової активності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія».

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Медичні науки
  • УДК // Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Новинки у фонді // Здоров'я та здоровий спосіб життяПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'