Державна бібліотека України для юнацтва

 

004.415.2(075.8)
І-85Ісікова, Н. П.
    Проєктування інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Ісікова, Т. В. Решетняк. — Краматорськ : ДДМА, 2020. — 111 с.
ISBN 966-379-940-7

 

- Анотація

Інформаційна система – це організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв‘язку, які реалізують інформаційні процеси.

Інформаційні системи призначені для збереження, оброблення, пошуку, розповсюдження, передачі та подання інформації і є середовищем, складовими якого є комп‘ютери, комп‘ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні та програмні засоби зв‘язку тощо.

Інформаційні системи розрізняють за масштабами: індивідуальні, колективні, масштабу підприємств, корпорацій, галузі, міста, регіону, країни, континенту, планети.

У посібнику розглядаються теоретичні й практичні аспекти проєктування інформаційних систем: життєвий цикл ІС; стандарти, технології і процеси проєктування; моделювання бізнес-процесів у середовищі Ramus Educational. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями і прикладами, що забезпечує якісне і практико-орієнтоване освоєння дисципліни. Посібник містить завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Проектування програмного забезпечення
  • Новинки у фонді // Підручники і посібникиПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'