Державна бібліотека України для юнацтва

 

929:37(075.8)
Р64Розман, І. І.
    Педагогічна біографістика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Розман. — Мукачево; Ужгород : РІК-У, 2020. — 188 с.
ISBN 617-7692-83-5

 

- Анотація

У навчальному посібнику представлено матеріал для викладання спецкурсу «Педагогічна біографістика». Навчальний посібник містить лекційний матеріал, завдання для самоконтролю основних теоретичних положень та подальшого їх опрацювання, теми дослідницьких та практичних завдань, роботу над аналізом основних категорійних понять, теми наукових повідомлень та список рекомендованої літератури.

Видання має наукову та практичну цінність, у якому започатковано нові напрями розробок вивчення педагогічної біографістики; дає можливість використання представлених у ньому фактографічних матеріалів, теоретико-методологічних положень і висновків, фахових і міжгалузевих наукових студій і різновидових джерельних матеріалів у професійній підготовці майбутніх педагогів, зокрема у викладанні дисциплін гуманітарного і психолого-педагогічного циклів («Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методологія наукового дослідження», «Теорія і методика виховання» та ін.), в організації науково-дослідницької роботи бакалаврів, магістрів, аспірантів тощо.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Біографічні та подібні дослідження
  • Новинки у фонді // Підручники і посібникиПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'