Державна бібліотека України для юнацтва

 

330.341.1(477+4)
Базилюк, Ксенія Федорівна.
    Роль і місце України в інноваційному вимірі Європи / Ксенія Федорівна Базилюк, Софія Романівна Ладик // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія "Економіка та менеджмент". — 2021. — № 26. — С. 11-22. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

- Ключові слова .

інновація, інноваційний розвиток, інноваційні технології

- Анотація

інновація, інноваційний розвиток, інноваційні технології

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша

- Електронні версії документа

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Розвиток виробничого потенціалу. Технічний прогрес. Інновації
  • Виставки // Вільні! Креативні! Успішні!Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'