Державна бібліотека України для юнацтва

 

331.1:658.3
Колянко, О. В.
    Структура корпоративної культури організації / О.В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2021. — Вип. 62. — С. 91-85. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

- Ключові слова .

корпоративна культура, корпоративні відносини, корпоративне управління

- Анотація

корпоративна культура, корпоративні відносини, корпоративне управління

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Теорія і організація праці. Відносини між адміністрацією та працівниками
  • УДК // Взаємини між людьми на виробництві. Управління персоналом. (кадровий менеджмент)
  • Путівник підприємця // ОрганізаціяУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'