Державна бібліотека України для юнацтва

 

331.548
П84    Профорієнтація: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] : збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / ред. Н. В. Павлик ; власник прав Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. — Київ : [б. в.], 2020. — 147 с.

 

- Анотація

У збірнику матеріалів представлено праці психологів, педагогів, освітянпрактиків з актуальних проблем сьогодення, зокрема: сучасної профорієнтації та нових тенденцій особистісно-професійного розвитку учнівської молоді; стратегій усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників закладів вищої освіти; розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи; професійної адаптації та дезадаптації суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, епідемічна загроза, карантин, а також інших питань, що були обговорені в процесі проведення

Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича.

Адресовано педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, а також студентам, батькам, волонтерам.

- Зображення

- Електронні версії документа

http://ipood.com.ua/data/NDR/Programy_zbirnyky/2020_Zbirnyk_Fedoryshyn.pdf
Сайт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
   

- Теми документа

  • УДК // Профорієнтація, поради, консультування. Керування кар'єрою
  • Виставки // У світі професій. Методична література для спеціалістів
  • Цифрова колекція // Електронні виданняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'