Державна бібліотека України для юнацтва

 

377/378:331.108.45
П84    Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : посібник / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. О. Леу ; за наук ред. Л. П. Пуховської. — Київ : ІПТО НАПНУ, 2015. — 176 с.

 

- Анотація

У посібнику, підготовленому на основі аналізу чинних документів, матеріалів порівняльних досліджень Європейського Центру розвитку професійної освіти і навчання,монографічних досліджень та європейської періодики, охарактеризовано сучасний стан і тенденції професійногорозвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії «Європа-2020». Розкрито особливості та сучасні моделі фінансування професійного навчання і розвитку персоналу підприємств у країнах ЄС. Проаналізовано дидактичні засади підготовки викладацького персоналу для системи професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Запропоновано рекомендації щодо використання в Україні європейського досвіду реалізації програм професійної підготовки і розвитку персоналу на виробництві.

Для науковців, розробників державної політики в галузі освіти, працівників професійних навчальних закладів, викладачів, управлінців, роботодавців, студентів.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша

- Електронні версії документа

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/11-profesiyniy-rozvitok-personalu-v-es-posibnik.pdf
Сайт Міністерства освіти і науки України
   

- Теми документа

  • УДК // Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Професійні коледжі. Політехнічна освіта
  • УДК // Вища освіта. Вища школа. ПІдготовка наукових кадрів
  • УДК // Робота з кадрами, Забезпечення кадрами. Внутрішній розпорядок. Трудова дисціпліна
  • Виставки // У світі професій. Методична література для спеціалістів
  • Цифрова колекція // Електронні виданняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'