Державна бібліотека України для юнацтва

 

94(477):061.2
Верстюк, В. В.
    М. Костомаров - ідеолог Кирило-Мефодіївського товариства / В.В. Верстюк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — 2020. — Вип.11. — С. 22-24. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

- Ключові слова .

Костомаров М., Шевченко Т., Кирило-Мефодіївське товариство

- Анотація

Спроба з’ясувати витоки ідеології Кирило-Мефодіївського товариства, простежити взаємовпливи М. Костомарова та Т. Шевченка у середині 1840-х рр.

- Зображення

 
Перша стор.суперобкл.
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Історія України
  • УДК // Недержавні організації і об’єднання
  • Виставки // Костомаров Микола Іванович - 205 років від дня народженняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'