Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Словники України.

 

- Випуски серії

Білорусько-український словник [Текст] / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко. — Київ : Довіра, 2006. — 723с. — (Словники України).

Велика чи мала літера? [Текст] : Словник-довідник. Близько 10 000 номінацій / В. В. Жайворонок. — Київ : Наукова думка, 2004. — 202с. — (Словники України).

Велика чи мала літера? [Текст] : Словник-довідник.Близько 10 000 номінацій / В. В. Жайворонок. — 2-ге вид., стереотип. — Київ : Наукова думка, 2005. — 204с. — (Словники України).

Етимологічний словник української мови. У 7 т [Текст]. Т.6 : У - Я / [уклад. Г.П. Півторак та ін.; редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2012. — 568с. — (Словники України).

Етимологічний словник української мови. У 7-и т [Текст]. Т.5. : Р - Т / Ред. О.С.Мельничук. — Київ : Наукова думка, 2006. — 704с. — (Словники України).

Етимологічний словник української мови. У 7-ми т [Текст]. Т.4 : Н-П / Ред. О.С. Мельничук. — Київ : Наукова думка, 2004. — 656с. — (Словники України).

Культура мови на щодень [Текст] / Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. — Київ : Довіра, 2000. — 169 с. — (Словники України).

Нові слова та значення [Текст] : словник / [уклад.: Л. В. Туровська, Л. М. Василькова]. — Київ : Довіра, 2008. — 271с. — (Словники України).

Норвезько-український словник [Текст] / К. С. Буркут. — Київ : Академперіодика, 2014. — 260 с. — (Словники України).

Орфографічний словник складних слів української мови [Текст] : Понад 23 000 слів / С. І. Головащук. — Київ : Наукова думка, 2008. — 287с. — (Словники України).

Орфоепічний словник української мови [Текст] : Для школярів та студентів / В. М. Русанівський, В. В. Чумак, Г. М. Ярун. — Ірпінь : Перун, 2006. — 208с. — (Словники України).

Орфоепічний словник української мови. В 2-х т [Текст] : Близько 140 000 слів. Т.1. / Уклад. М.М. Пещак. — Київ : Довіра, 2001. — 955с. — (Словники України).

Повний словник антонімів української мови/ Л.М. Полюга; Словник фразеологічних антонімів української мови/ В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз [Текст] / Л. М. Полюга. — 3-є вид. доп.і випр. — Київ : Довіра, 2006. — 510с. — (Словники України).

Повний словник антонімів української мови/ Л.М. Полюга; Словник фразеологічних антонімів української мови/ В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз [Текст] / Л. М. Полюга. — 4-е вид. — Київ : Довіра, 2008. — 510с.+349с. — (Словники України). — Книга - "переверт". В спіл. опр. з кн. "Словник фразеологічних антонімів української мови".

Російсько-український словник [Текст] / Уклад. Н.Є. Лозова. — Київ : Наукова думка, 2003. — 1216с. — (Словники України).

Російсько-український словник [Текст] / Уклад. Н.Є. Лозова. — Київ : Наукова думка, 2004. — 1216с. — (Словники України).

Російсько-український словник [Текст] : Близько 45000 слів / Уклад. О.І.Скопненко. — 2-ге вид. — Київ : Довіра, 2005. — 631с. — (Словники України).

Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики [Текст] : 46 000 термінів / В. І. Перехрест. — Київ : Довіра, 2008. — 685с. — (Словники України).

Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики [Текст] / Укл. В.С. Калашник. — Київ : Наукова думка, 2006. — 679с. — (Словники України).

Російсько-український словник-довідник [Текст] : Близько 102 000 слів і словосполучень / Ред. В.М. Бріцин. — 2-е вид. — Київ : Довіра, 2008. — 942с. — (Словники України).

Російсько-українсько-англійський словник з механіки [Текст] / [уклад. В.М. Бастун, Я.М. Григоренко, В.А. Широков]. — Київ : Наукова думка, 2008. — 512с. — (Словники України).

Словарь української мови. В 4-х т [Текст]. Т.1-2 : А-Н / Упоряд.з додат. власного матеріалу Б.Грінченко. — Репринтне вид. — Київ : Довіра, 1997. — 577 с. — (Словники України).

Словарь української мови. В 4-х т [Текст]. Т.3-4 : О-Я / Упоряд.з додат. власного матеріалу Б.Грінченко. — Репринтне вид. — Київ : Довіра, 1997. — 563 с. — (Словники України).

Словник антонімів української мови/ Л.М. Полюга; Словник фразеологічних антонімів української мови/ В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз [Текст] / Л. М. Полюга. — Київ : Довіра, 2004. — 563с. — (Словники України).

Словник епітетів української мови [Текст] / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; С. — Київ : Довіра, 1998. — 431 с. — (Словники України).

Словник зоологічної номенклатури (1927-1928) [Текст] / Ред. О.І. Калашникова. — Київ : Наукова думка, 2005. — 186с. — (Словники України).

Словник іншомовних слів [Текст] / Уклад. С.М. Морозов. — Київ : Наукова думка, 2000. — 680 с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови [Текст] / Л. М. Полюга. — 2-е вид. — Київ : Довіра, 2006. — 477с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови [Текст] / Л. М. Полюга. — 3-є вид. — Київ : Довіра, 2007. — 477с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови [Текст] / Л. М. Полюга. — Київ : Довіра, 2004. — 477с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови. В 2-х т [Текст]. Т.1 / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І. Головащук та ін. — Київ : Наукова думка, 1999. — 1040 с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови. В 2-х т [Текст]. Т.1 : А-Н / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. — Київ : Наукова думка, 2001. — 1026c. — (Словники України).

Словник синонімів української мови. В 2-х т [Текст]. Т.2 / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. — Київ : Наукова думка, 2000. — 960 с. — (Словники України).

Словник синонімів української мови. В 2-х т [Текст]. Т.2 : О-Я / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. — Київ : Наукова думка, 2001. — 953с. — (Словники України).

Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності [Текст] : Навчальний посібник / Г. Г. Філіпчук. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — 752с. — (Словники України).

Словник термінів міжкультурної комунікації [Текст] / Ф. С. Бацевич. — Київ : Довіра, 2007. — 205с. — (Словники України).

Словник українських морфем [Текст] : понад 45 000 слів / Л. М. Полюга. — Вид. 3-є, допов. і випр. — Київ : Довіра, 2009. — 554с. — (Словники України).

Словник українських синонімів і антонімів [Текст] / Л. М. Полюга. — Київ : Довіра, 2007. — 575с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.10 : Наступ - Обміль / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2019. — 991 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.11 : Обмін - Ояснювати / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2020. — 878 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.1 : А - Б / [голов. наук. ред. В. М. Русанівський; наук. кер. пректу В. А. Широков]. — Київ : Наукова думка, 2010. — 911 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.2 : В - Відсріблитися / [голов. наук. ред. В. М. Русанівський; наук. кер. пректу В. А. Широков]. — Київ : Наукова думка, 2012. — 975 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.3 : Відставання - Ґуральня / [голов. наук. ред. В. М. Русанівський; наук. кер. пректу В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2012. — 1119 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.4 : Д - Ж / [голов. наук. ред. В. М. Русанівський; наук. кер. пректу В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2013. — 1007 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.5 : З - Зв'янути / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2014. — 991 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.6 : Згага - Кварта / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2015. — 991 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.7 : Квартал - Кяхтинський / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2016. — 911 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.8 : Л - Мішурний / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2017. — 991 с. — (Словники України).

Словник української мови. У 20 т. [Текст]. Т.9 : Міщанин - Настукувати / [наук. кер. проекту В. А. Широков]. — Київ : Український мовно-інформаційний фонд, 2018. — 911 с. — (Словники України).

Словник фразеологізмів української мови [Текст] / [уклад. В.М. Білоноженко та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2008. — 1104с. — (Словники України).

Словник-довідник з релігієзнавства [Текст] / В. М. Шевченко. — Київ : Наукова думка, 2004. — 560с. — (Словники України).

Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] / С. І. Головащук. — Київ : Наукова думка, 2004. — 448с. — (Словники України).

Словник-довідник маркетолога [Текст] : навч. посіб. : Присвяч. 125-річчю НУБІП України / [уклад. В. К. Збарський та ін.]. — Київ : НУБІП : ФОП Ямчинський О. В., 2023. — 176 c. — (Словники України).

Сучасний словник- мінімум іншомовних слів. Близько 6000 слів [Текст] / Ред. Г.Г. Германенко. — 2-ге вид., виправ. і доп. — Київ : Довіра, 2002. — 445с. — (Словники України).

Сучасний словник-мінімум іншомовних слів [Текст] : Близько 6000 слів / Ред. Г.Г. Германенко. — 3-є вид., випр. і доп. — Київ : Довіра, 2005. — 445с. — (Словники України).

Тлуматичний словник- мінімум української мови [Текст] : Близько 9 000 слів / Уклад. Л.О. Ващенко. — 3-тє вид., виправ. і доп. — Київ : Довіра, 2004. — 607с. — (Словники України).

Тлумачний словник-мінімум української мови [Текст] : Близько 7,5 тис. слів / Уклад. Л.О. Ващенко, О.М. Єфімов. — 2-е вид., допов. і переробл. — Київ : Довіра, 2000. — 534с. — (Словники України).

Тлумачний словник-мінімум української мови [Текст] : Близько 9 тисяч слів / Укл. Л.О. Ващенко. — 3-є вид., випр. і доп. — Київ : Довіра, 2006. — 607с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : Близько 155 000 слів / упоряд. В.В. Чумак. — 4-е вид., перероб., доп. — Київ : Довіра, 2005. — 1069с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : Близько 165 000 слів / Ред. В.М. Русанівський. — 5-те вид., перероб. і доп. — Київ : Довіра, 2005. — 940с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : Близько 172 000 слів / Ред. В.Г. Скляренко. — 7-е вид., переробл. і допов. — Київ : Довіра, 2007. — 983с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : близько 174 000 слів / за ред. В.Г. Скляренка. — Вид. 8-е, переробл. і допов. — Київ : Довіра, 2008. — 997с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : Для студентів та школярів: Близько 70 000 слів / Ред. В.М. Русанівський. — Київ : Довіра, 2006. — 559с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : Орфографічний словник української мови: Близько 143 000 слів / Укл. М.М. Пещак. — 3-є вид., перероб., доп. — Київ : Довіра, 2004. — 1006с. — (Словники України).

Український орфографічний словник [Текст] : понад 175 000 слів / за ред. В.Г. Скляренка. — Вид. 9-е, переробл. і допов. — Київ : Довіра, 2009. — 1011с. — (Словники України).

Український орфографічний словник. Орфографічний словник української мови [Текст] : Близько 143000 слів / Уклад. М.М.Пещак. — 3-є вид., перероб. і доп. — Київ : Довіра, 2002. — 1006 с. — (Словники України).

Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник [Текст] / О.Онищенко, Б.Ристовські, В.Русанівський та ін. — Київ : Довіра, 2005. — 287с. — (Словники України).

Українсько-македонський словник [Текст] / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Чумак та ін. — Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. — 328 с. — (Словники України).

Українсько-польский словник еквівалентів слова [Текст] / А. Лучик, О. Антонова, І. Дубровська. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. — 311 с. — (Словники України).

Українсько-російський словник [Текст] / Укл. Г.П. Їжакевич. — 2-ге вид., доопрац. і доп. — Київ : Наукова думка, 2004. — 1008с. — (Словники України).

Українсько-російський словник/ Укл. О.І. Скопненко; Російсько-український словник/ Укл. О.І. Скопненко [Текст] : Близько 45 000 слів й словосполучень. — 3-вид., випр. й доп. — Київ : Довіра, 2007. — 463с.+ 415с. — (Словники України). — Книга - "переверт". В спіл. опр. з кн. Російсько-український словник.

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях [Текст] : Розмовник / Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук та ін. — 3-є вид. — Київ : Довіра, 2012. — 478с. — (Словники України).

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях [Текст] : Розмовник / Й.Ф.Андерш, Л.І.Даниленко, О.Л. Паламарчук та ін. — Київ : Довіра, 2006. — 477с. — (Словники України).

Шкільний словотвірний словник сучасної української мови [Текст] : 15 600 слів у складі 127 гнізд / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. — Київ : Наукова думка, 2005. — 264с. — (Словники України).

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'