Державна бібліотека України для юнацтва

 

821.161.2-1.09+75.071.1](092)
Мочернюк, Н.
    "Слова і слів краса невловна" Святослава Гординського [Текст] / Н. Мочернюк // Дивослово. — 2020. — № 2. — С. 49-55. — Бібліогр. у кінці ст. (8 назв).

 

- Анотація

- життєвий і творчий шлях відомого українського письменника й митця, літературознавця і мистецтвознавця Святослава Гординського - людини Відродження на взірця ренесансних титанів.

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Літературна критика української літератури — Митці. Професійні митці в живописі — Виклад матеріалу у вигляді біографіїУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'