Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.988:342.7-053.2
Андріяшевська, М. С.
    Кримінально-правова охорона дитинства: аналіз стану законодавчого забезпечення ювенальної віктимології [Текст] / М. С. Андріяшевська // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 3 (64). — С. 126-135. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • Виставки // Неповнолітні та право
  • УДК // Віктимологія
  • УДК // Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадянУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'