Державна бібліотека України для юнацтва

 

346.7:339.5
Філіпенко, А. С.
    Адміністративно-правове регулювання деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають ліцензуванню [Текст] / А. С. Філіпенко // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 3 (64). — С. 114-119. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Регулювання окремих галузей економіки — Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівляУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'