Державна бібліотека України для юнацтва

 

340.1(477)
Ісмайлов, К. Ю.
    Інформаційно-правова відповідальність в Україні [Текст] / К. Ю. Ісмайлов // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 3 (64). — С. 87-93. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

- Анотація

- право на інформацію, інформаційна свобода, інформаційно-правові обмеження

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Типи та форми праваУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'