Державна бібліотека України для юнацтва

 

349.22:331.108.6](477)
Колєснік, Т. В.
    Забезпечення дисципліни праці за проектом Трудового кодексу України [Текст] / Т. В. Колєснік // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 3 (64). — С. 61-67. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

- Анотація

- дисциплінарна відповідальність, переконання, виховання, заохочення, примус

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Трудова мораль. Трудова дисципліна
  • УДК // Відносини, обумовлені трудовою угодоюУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'