Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Бібліотека "Шкільного світу".

 

- Випуски серії

English. Бібліотека [Текст]. №2 : Англійська мова: Свята і позакласні заходи/ упоряд. Т.В. Редченко. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Getting America-wise: Public Writing [Текст] : Навчання письма в суспільній сфері спілкування / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Perfekt Kreativ [Текст] = Креативно про перфект : Deutsch.Бібліотека / упоряд. Л. Васильківська. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 120р. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Нім. мовою.

Reference Guide for the Teacher of English [Текст] : Довідник учителя англійської мови / [упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова]. — 2-е вид. — Киев : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. — 128 p. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Англ. мовою.

Аналіз уроку [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Аналітичні накази за станом викладання предметів [Текст] / [упоряд. Н.Л. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Анімаційна студія у навчальному закладі [Текст] / О. Є. Голубєва. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Антибулінг. Практичні заняття [Текст] / [авт. кол.: Л.В. Береговська, О.С. Данилюк, І.І. Залеська та ін.]. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 152 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Атестація діяльності директорів шкіл [Текст] / І. Пархоменко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Батьківські збори. 5-9 класи [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова та ін.]. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 88 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Благодійність у школі [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Н.В. Чиренко]. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна [Текст] : Методичний збірник / Упор. І. Рожнятовська. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Вивчення практичної стилістики та культури мовлення. 10-11 кл [Текст] / Д. Б. Семчук. — 2-ге вид., переробл. і допов. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 176 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Використання позабюджетних коштів у ЗНЗ [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Виховання народною казкою [Текст] : [метод. посіб.] / С. М. Садовенко. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Вихователю інклюзивної групи. Дитячий садок. Бібліотека [Текст] / [авт. кол.: Ж. Ольшевська, Н. Мягких, З. Щербина та ін.]. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 144 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Виховні години для сучасних дітей. 5-6 кл [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Виховні години для сучасних дітей. 7-8 кл [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Вірші, римівки для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / [упоряд. Ю. Клименко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Внутрішньо-шкільний контроль. Накази [Текст] / [упоряд. Н.Л. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Вступ до історії [Текст] : Розробки уроків. 5 кл. / С. Й. Потильчак. — Київ : Шкільний світ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Гармонізація характеру старшокласників [Текст] : спецкурс / Н. В. Павлик. — Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Гармонізація характеру старшокласників [Текст] : спецкурс / Н. В. Павлик. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Загол. обкл.: Класний керівник. Бібліотека.- №5.

Гармонія [Текст] : Книга для батьків і вихователів / М. Булдович, Н. Бадь. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Гендерний розвиток особистості [Текст] / Н. Городнова. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Географія. Клік-навчання. 6 кл. [Текст] : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Олександр Сергійович Подоляк. — Київ : Перше вересня, 2020. — 152 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Географія: Практичні заняття на місцевості [Текст] : Посібник / М. Крачило, В. Серебрій. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Години спілкування в 9-11 класах [Текст] / упоряд. Л. Шелестова. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Готуємося до інспектування школи [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Громадянська освіта. Уроки. 10 кл [Текст] / [авт. кол.: Е. Ситник, Л. Махун, О. Лімонова та ін.]. — Київ : Перше вересня, 2019. — 200 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Директор школи. Бібліотека [Текст]. №3 (155) : Тьюторинг. Практики впровадження / [ред. О. Власенко]. — Київ : Шкільний світ, 2017. — 118 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Директор школи. Бібліотека [Текст]. №4 : Нормативні документи з управління ЗНЗ/ за ред. О. Терехової. — Житомир; Київ : Шкільний світ : Редакція газет з управління освітою, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Директор школи. Бібліотека [Текст] : метод. реком. №6 : Кібербулінг, або віртуальна агресія: Способи розпізнання і захист дитини/ Л.А. Найдьонова. — Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2014. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Директор школи. Бібліотека [Текст] : практ. посіб. №5 : Організація інклюзивного навчання у школі/ В.І. Ночовка, В.А. Головко, О.М. Тимощук. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Дитяча психотравма [Текст] / С. П. Влад. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Дитячий садок. Бібліотека [Текст]. №3 : Розвиваємо та навчаємо дитину. Психологічна допомога/ Т. Ілляшенко, М. Рождественська. — Київ; Житомир : Редакція загальнопедагогчіних газет : Шкільний світ, 2014. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Дитячий садок. Бібліотека [Текст]. №5 : Психофізіологія дітей з особливими потребами/ О. Кочерга. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2012. — 123 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Дитячий садок. Бібліотека [Текст]. №7 : Дитячий садок. Валеологія в казках/ І.С. Майданюк. — Київ; Житомир : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти : Шкільний світ, 2014. — 117 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Діагностика навчальної мотивації [Текст] : збірник методик / Л. В. Дзюбко, Л. І. Гриценок. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Діагностичний інструментарій психолога [Текст] / [упоряд. Т. Гончаренко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ділова людина: шляхи становлення [Текст] : Заняття зі старшокласниками / Л. А. Мартинець. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Діловий етикет для школи [Текст] / І. Харламова. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Діти - правопорушники: що робити? [Текст] / Ю. А. Луценко. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Екологія. Наскрізна лінія в освіті [Текст] / І. М. Санковська, С. С. Дмитренко. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Економічна освіта школяра [Текст] / упоряд. М. Голубенко. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Етика. 5 кл [Текст] : плани-конспекти уроків / І. Романєєва, Т. Щурова. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ефективний урок. Початкова школа [Текст] / Л. В. Кравчук. — Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Журналістика [Текст] : гурткова робота в ЗНЗ та ПНЗ / Т. О. Лисенко. — Київ : Шкільний світ, 2017. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Завдання для тестового контролю знань із фізики. 9 кл [Текст] : [посібник] / О. В. Волинко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Завуч. Бібліотека [Текст]. № 2 (154) : Тьютор. Перші кроки / [ред. Ж. Сташко]. — Київ : Шкільний світ : ФОП Абушек Ю.О., 2017. — 102 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Завуч. Бібліотека [Текст] : практ. посіб. №6 : Благодійність у школі/ упоряд. Н. Чиренко. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Задачник з програмування [Текст] : Посібник / В. І. Мельник. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Заняття із психологічного розвитку для молодших школярів [Текст] / Н. О. Сидоренко. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Здоров'я та фізична культура. Бібліотека [Текст]. №5 : Фізичне виховання молодших школярів/ упоряд. Н.А. Черненко. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 104 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Здоров'я та фізична культура. Бібліотека [Текст]. №6 : Основи здоров'я. Уроки за новою програмою. 6 кл./ І.І. Дмитрусь, Л.А. Медведєва. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Знову двійка: шкільна неуспішність як психологічне явище [Текст] / Л. О. Кондратенко. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Зразки тестів з англійської. Лексика, граматика. Письмо [Текст] : [посібник] / О. Тарасова. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 68 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Зростаймо разом з EdCamp’om [Текст] : Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади / О. Б. Елькін. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ігрові форми і методи на уроках зарубіжної літератури [Текст] / [упоряд. Н. Жданова, І. Жеміоніс]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Індивідуальне навчання учнів у ЗНЗ [Текст] : [наук.-виробн. вид.] / О. С. Ільїна. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інноваційні технології на уроці німецької мови [Текст] / [упоряд. Л. Горбач]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інноваційні форми ведення засідань педради [Текст] / [упоряд. М.К. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інноваційні форми засідань педради [Текст] / [упоряд. М.К. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інтерактивні заняття психолога з батьками [Текст] / О. Мерзлякова. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інформатика. Бібліотека [Текст]. №5 : Інформатика за новою програмою. 6 кл./ І.І. Бєлякова, Н.І. Зеленська, О.О. Бодрик. — Київ : Редакція газет природничо-математичного циклу, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інформатика. Бібліотека [Текст]. №7 : Нетрадиційні уроки з інформатики / [упоряд. О.О. Бодрик]. — Київ; Житомир : Редакція газет природничо-математичного циклу : Шкільний світ, 2014. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Інформаційний простір школи [Текст] / [упоряд. І.М. Рожнятовська]. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Історія України. Бібліотека [Текст] : дидакт. матер. №7 : Всесвітня історія. Історія України. 6 клас/ О.А. Подобєд. — Київ; Житомир : Редакція газет гуманітарного циклу: Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Кабінет психолога в системі освіти [Текст] / Н. М. Городнова. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Кібер(не)безпека [Текст] / Оксана Ігорівна Олексин. — Київ : Шкільний світ, 2020. — 176 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Кібербулінг або віртуальна агресія: способи розпізнання і захист дитини [Образотворчий матеріал] : метод. рек. / Л. А. Найдьонова ; упоряд. В. О. Снігульська. — Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Кібербулінг, або віртуальна агресія: Способи розпізнання і захист дитини [Текст] : метод. рек. / Л. А. Найдьонова. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. — 96 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класний керівник. Бібліотека [Текст]. № 12 (78) : Інформаційна грамотність / [ред. Н. Харченко]. — Житомир : Шкільний світ, 2017. — 78 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класний керівник. Бібліотека [Текст]. № 9 (75) : Формування психологічного клімату в школі / [ред. Н. Харченко]. — Житомир : Шкільний світ, 2017. — 150 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класний керівник. Бібліотека [Текст]. №3 (51) : Адаптація учнів і випускників/ В.П. Мушинський, О.Л. Попова, О.В. Бондар / [упоряд. Т.Червонна]. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2015. — 168 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як організувати й провести свято [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як організувати роботу? [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Адамчук]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як провести батьківські збори [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як провести виховну годину [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику: 1000 важливих дрібниць [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова]. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику: Як провести ігри [Текст] / Н. В. Яременко ; [упоряд. Л. Шелестова. Н. Черенко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Конфліктологія для управлінця [Текст] / [упоряд. Л. Галіцина]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека [Текст]. №4 : Години спілкування. 5-7 кл./ упоряд. Н.В. Чиренко. — Київ; Житомир : Шкільний світ : ФОП Мосієнко М.Д., 2014. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека [Текст] : уроки за новою програмою. №7 : Географія. 6 кл./ А.А. Бервінова. — Київ; Житомир : Редакції газет природничо-мамематичного циклу : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Крила для мрій. 9-11 кл [Текст] : літ. практикум / Л. Галіцина. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Куточок природи в дитячому садку [Текст] : Дитячий садок. Бібліотека / В. М. Любарова. — Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Література Киїської Русі [Текст] : нариси / О. М. Сліпушко. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Література Франції. 10-11 кл [Текст] / О. Клименко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Література. Дидактика + гра. 6 кл. [Текст] / Катерина Андріївна Коваленко. — Київ : Перше вересня, 2020. — 136 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Математика за новою програмою. 5 кл [Текст] / [Л.М. Білецька, Ж.М. Грищенко, І.Д. Кирдей, Л.С. Лемешко]. — Київ : Шкільний світ : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Математика. Бібліотека [Текст]. №3 : Компетентнісні задачі. Підготовка до ДПА з інформатики/ упоряд. О. Журибеда. — Київ; Житомир : Редакція газет природничо-математичного циклу : ФОП Мосієнко М.В., 2014. — 88 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Математика. Бібліотека [Текст]. №7 : Інтерактивні методи і прийоми на уроках математики/ С.І. Палієва. — Київ; Житомир : Редакція газет природничо-математичного циклу : Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Методики професійного визначення [Текст] / О. Л. Мерзлякова, Г. О. Євдокимова. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Методична робота в ПТНЗ [Текст] : [наук.-виробн. вид. / упоряд. О.А. Макаренко]. — Київ : Редакції газет з управління освітою, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Методична робота з педкадрами [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Редакції газет з управління освітою, 2012. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Методичний супровід молодого вчителя [Текст] : [наук.-виробн. вид. / упоряд. Ж.М. Сташко]. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Мистецтво. Матеріали до занять. 10-11 кл. [Текст] / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Моніторинг у роботі заступника директора [Текст] / [упоряд. М. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Мультимедіа власноруч. Текст, графіка, аудіо, анімація, відео [Текст] / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 120с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів [Текст] / Н. В. Бухлова. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Навчальний проект у школі [Текст] / [авт. кол.: О. Гриценко, І. Косенко, Н. Кураш та ін.]. — Київ : Перше вересня, 2018. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Навчання письма в особистій сфері спілкування [Текст] = Getting America - wise: Personal Writing / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Науково-методична проблема школи [Текст] / [упоряд. Н.Л. Мурашко]. — Київ : Редакції газет з управління освітою, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ненадокучлива німецька [Текст] : Тексти, вірші, діалоги / І. Барановська. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии [Текст] : Пособие по социоигровой педагогике / В. М. Букатов, А. П. Ершова. — Киев : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Німецька мова як друга іноземна. 10 кл [Текст] : [збірник] : 6-й рік навчання / Л. В. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Німецька мова як друга іноземна. 5 кл [Текст] : 1-й рік навчання / Л. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Німецька мова як друга іноземна. 6 кл. 2-й рік навчання [Текст] : Збірник / Л. В. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Німецька мова як друга іноземна. 8 кл [Текст] : [збірник]; 4-й рік навчання / Л. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Німецька мова як друга іноземна. 9 кл [Текст] : [збірник]; 5-й рік навчання / Л. В. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Оглядові теми з української літератури у старших класах [Текст] / Н. Савчук. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Організаційні накази з виховної роботи [Текст] / [уклад. Н.Л. Мурашко]. — Київ : Редакції газет з управління освітою, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Організація харчування в навчальному закладі [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Основи будування сайтів [Текст] / В. Манако, Д. Манако, О. Данилова, О. Войченко. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 120с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Основи здоров'я. Уроки за новою програмою. 6 кл [Текст] / І. І. Дмитрусь, Л. А. Медведєва. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Основи операційних систем [Текст] : [наук.-виробн. вид.] / В. Д. Руденко, В. В. Лапінський, О. О. Жугастров. — Київ : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Педагогічне проектування [Текст] / [авт.-упоряд. А. Цимбалару]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Пишемо сценарій [Текст] : поради фахівця / А. С. Горбов. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Підготовка вчителя до атестації [Текст] = Teacher training references / упоряд. С. Куриш. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Підліток: становлення відповідальності [Текст] / Т. С. Гурлєва. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Пізнай дитину [Текст] : зб. тестів : [наук.-виробн. вид.] / О. А. Салагубова. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Планування методичної роботи [Текст] / [упоряд. М. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Подорожуємо по Франції [Текст] = Voyages a travers la France / Ю. Ландар. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу"). — Франц. мовою.

Позакласна робота з німецької мови в школі [Текст] / О. Панюшкіна. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Позашкілля. Бібліотека [Текст]. № 2 : Журналістика. Гурткова робота в ЗНЗ та ПНЗ / [ред. О. Власенко]. — Київ : Шкільний світ : ФОП Тіхова В.М., 2017. — 118 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Позашкілля. Бібліотека [Текст]. №5 : Організація роботи методичної служби в ПНЗ/ В.В. Красноліцька, Г.Г. Ковганич, М.Ю. Гук. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Позашкілля. Бібліотека [Текст]. №8 : Інноваційні форми гурткової роботи/ В.В. Верещагіна, О.В. Травіна, В.В. Мазій. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Початкова освіта. Бібліотека [Текст]. № 1 (167) : Про світ у казках: матер. до занять та уроків/ О. Подоляк / [ред. В. Алєксєєв]. — Житомир : Перше вересня, 2019. — 118 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Презентація: smart & simple [Текст] / Валентина Григорівна Сліпченко, Ольга Олександрівна Якименко. — Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2020. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Природознавство. 5 кл. І семестр [Текст] : Методичні матеріали / упоряд. Н.Муніч. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Природознавство. 5 кл. ІІ семестр [Текст] : Методичні матеріали / упоряд. Н.Муніч. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Природознавство. 6 кл. І семестр [Текст] : Методичні матеріали / О. Кулініч. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Природознавство. 6 кл. ІІ семестр [Текст] : Методичні матеріали / О. Кулініч, А. Басок. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Притчі [Текст] / Олександр Сергійович Подоляк. — Київ : Перше вересня, 2019. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Проблемний підліток і проблеми підлітка [Текст] / [упоряд. Т. Червонна]. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Професійна діяльність соціального педагога [Текст] : метод. посіб. / К. Моісеєнко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : Методичний посібник / упоряд. Шелестова Л. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Профілактика деструктивних впливів мас-медіа [Текст] : програма занять для молоді / О. Л. Мерзлякова. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Профілактика професійної дезадаптації психологів-практиків [Текст] / Н. І. Пов'якель, А. Ф. Федоренко. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Профтехосвіта. Бібліотека [Текст]. №6 : Методична робота в ПТНЗ/ упоряд. О.А. Макаренко. — Київ : Редакція газет з управління освітою, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психолог. Бібліотека [Текст]. № 1 (169) : Антибулінг: практичні заняття / [ред. А. Козлова]. — Житомир : Шкільний світ, 2019. — 150 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психолог. Бібліотека [Текст]. № 2 (170) : Сексуальність. Усе, що треба знати до 18 / [ред. А. Козлова]. — Житомир : Шкільний світ, 2019. — 134 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психолог. Бібліотека [Текст]. №3 (147) : Адаптація учнів і випускників/ В.П. Мушинський, О.Л. Попова, О.В. Бондар / [упоряд.Т. Червонна]. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2015. — 168 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психолог. Бібліотека [Текст] : підказки і рекомендації. №7 : Психолог - педагогу/ П.Ю. Теслюк. — Київ; Житомир : Редакція загальнопедагогічних газет: Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості [Текст] / В. Рибалка. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Психомоторний розвиток дошкільників [Текст] : Психолог. Бібліотека : Соціальний педагог. Бібліотека / С. Олексенко, Я. Гула, Л. Юзмухаметова та ін. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Режисура шкільних свят [Текст] / [упоряд. М. Голубенко, О. Шатохіна]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Репетитор - професія актуальна [Текст] : Довідник і путівник у професії репетитора / О. В. Руденко. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Робота з мультимедійною дошкою [Текст] / [упоряд. В. Лапінський]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Робота методичних центрів із педагогічними кадрами [Текст] / [упоряд. М. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Розв'язування географічних задач [Текст] / В. В. Совенко. — Київ : Редакції газет природничо-математичного циклу : Шкільний світ, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Розвиток дошкільнят: нетрадиційні техніки зображувальної діяльності [Текст] : [наук.-виробн. вид.] / Ю. С. Манилюк. — Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Садовенко. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню [Текст] : [посібник] / авт.-упоряд. Л. Г. Кудрик, А. В. Бешлей, У. Р. Мельник. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 216 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Самооцінка та ідеальне "Я" підлітка:теорія і практика [Текст] / І. В. Рашковська. — Київ : Шк. світ, 2016. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Санітарно-гігієнічні вимоги у навчальному закладі [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Свята у дитячому садку [Текст] : [посібник / ред. рада: Т. Вороніна та ін.]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів [Текст] / упоряд. Ж. Сташко. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст]. № 2(66) : Дитяча жорстокість. Як запобігти лиху / [ред. Т. Шаповал]. — Житомир : Шкільний світ, 2017. — 182 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст]. №4 : Логопедичні вправи та завдання/ за ред. Н. Пасічник. — Київ; Житомир : Редакція загальнопедагогчіних газет : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст]. №7 : Організація роботи соціального педагога/ Л.Л. Письмак. — Київ; Житомир : Редакція загальнопедагогічних газет : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст] : про всіх і для всіх. №8 : Анкетування в школі / [упоряд. Т.М. Гулєвич та ін.]. — Київ; Житомир : Редакції загальнопедагогічних газет : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

СУБД ACCESS [Текст] : Лабораторний практикум / Н. Вовковінська. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 120с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Сучасна школа України. Бібліотека [Текст]. №4 : Педагогічна рада. Нестандартні форми засідань/ за ред. І.І. Білоус. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 125 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Сучасна школа України. Бібліотека [Текст]. №5 : Організація інклюзивного навчання у школі/ В.І. Ночовка, В.А. Головко, О.М. Тимощук. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Сучасна школа. Бібліотека [Текст]. № 11 (71) : Гаджети в школі / [ред. А. Бугайчук]. — Житомир : Шкільний світ, 2017. — 123 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Сюжетні задачі на процеси. 3-4-ті кл [Текст] / С. О. Скворцова ; [упоряд. І. Васильченко]. — Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 127 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Творчі задачі з екології та методика їх розв'язання [Текст] / О. Драган. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 104 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Тексти для аудіювання з тестовими завданнями [Текст] / Л. Горбач. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях [Текст] : навч. довід. / О. М. Бандура, Г. О. Бандура. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Тестові завдання з французької мови. 9 (10) - 11( 12) кл [Текст] : Аудіювання, читання, письмо, ситуативне мовлення / Упор. Ю.К. Клименко. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 128с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ти, малий, скажи малому... [Текст] : музична логоритміка / С. М. Садовенко. — Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Трудове навчання. Бібліотека [Текст]. №4 : Школа ремесел. Батик / за ред. Ю.С. Павленко. — Київ; Житомир : Шкільний світ : ФОП Волошина Л.В., 2014. — 88 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Трудове навчання. Бібліотека [Текст]. №6 : Трудове навчання: Технологія побутової діяльності. 6 кл./ упоряд. Л. Рак. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Туристсько-краєзнавчі об'єкти і маршрути України [Текст] / [упоряд. В.С. Серебрій]. — Київ : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2014. — 56 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Українська література. Нововведені твори. 5-9 кл [Текст] : Українська мова та література. Бібліотека / [упоряд. Н.Б. Коржова]. — Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Українська мова та література. Бібліотека [Текст]. №5 : Художня культура. 9-11 кл./ Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 92 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управління освітою. Бібліотека [Текст]. №2 : Тренінги розвитку педагогічної майстерності. — Житомир : Шкільний світ, 2012. — 102 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управління освітою. Бібліотека [Текст]. №7 : Планування роботи в ПТНЗ / [упоряд. О.А. Макаренко]. — Київ; Житомир : Редакція газет з управління освітою : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управління освітою. Бібліотека [Текст]. №8 : Методисту з навчальної дисципліни/ Н.І. Перцова. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2014. — 80 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управління освітою. Бібліотека [Текст] : практ. посіб. №6 : Благодійність у школі/ упоряд. Н. Чиренко. — Київ : Шкільний світ, 2014. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності [Текст] : накази / [авт. кол.: С.Копач, І. Корсун, Р. Сидоренко та ін.; упоряд. Н.Мурашко]. — Київ : Редакції газет з управління освітою, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Управляти школою по-новому... [Текст] / Н. Погрібна. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Учителі й учні: мистецтво діалогу [Текст] : семінарські та тренінгові заняття психолога з педагогами / О. Мерзлякова. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Фізика. Бібліотека [Текст] : програма виховної роботи з учнями 8-9 кл. №8 : 7 сходинок до успіху/ Л.В. Єсюк. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2014. — 120 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Хімія. Біологія. Бібліотека [Текст]. №7 : Домашній експеримент із хімії / [упоряд. І. Філоненко]. — Київ; Житомир : Редакція газет природничо-математичного циклу : Шкільний світ, 2014. — 80 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Хімія. Біологія. Бібліотека [Текст]. №9 : Обдарована дитина. Психолого-педагогічний супровід / [голов. ред. І. Філоненко]. — Житомир : Шкільний світ : ФОП Кухаренко Ю.Ю., 2013. — 101 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Хочу бути успішним керівником [Текст] / [упоряд. Л. Галіцина, О. Коба]. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Ціннісне ставлення до суспільства й держави: Виховні заходи. 9-11 кл [Текст] / [упоряд. Н.В. Чиренко]. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога [Текст] / В. В. Рибалка. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Чотири тактики педагогічної підтримки дитини [Текст] / Упор. А. Русаков. — Київ : Шкільний світ, 2006. — 112с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Шкільний світ. Бібліотека [Текст] : ідеї, правила, поради. №7 : 1001 важлива дрібничка / [упоряд. Н. Чиренко]. — Київ; Житомир : Шкільний світ, 2014. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Школа ремесел. В'язання. Вишивка [Текст] / О. Д. Довгенко, Н. В. Свіженець. — Київ : Шкільний світ, 2013. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Школа ремесел: Художнє витинання з паперу. Тістопластика [Текст] / С. Романцов, Н. Качковська ; [упоряд. О. Колонькова]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Школа та батьки. Навчаємо співпраці [Текст] : [посібник / упоряд. М.К. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Як навчити дитину розуміти і любити літературу [Текст] : Коло читання молодших школярів / А. А. Ємець. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 112 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Як створити профільну школу [Текст] / [упоряд. М.К. Голубенко]. — Київ : Шкільний світ, 2010. — 128 с. — (Бібліотека "Шкільного світу").

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'