Державна бібліотека України для юнацтва

 

341.23(477:4ЄС)
Крегул, Ю.
    Україна та ЄС: інституційно-правове забезпечення транспарентності [Текст] / Крегул, В. Батрименко, Я. Костюченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2020. — № 1. — С. 14-22. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

- Анотація

- Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, Євросоюз

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Права та обов'язки держав. Правові основи міжнародного співіснування та співробітництва
  • Виставки // До Дня Європи в Україні







Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'