Державна бібліотека України для юнацтва

 

341.215.2:061.1СОТ
Мазаракі, Н.
    Діяльність Органу вирішення спорів СОТ: подолання невідповідностей [Текст] / Н. Мазаракі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2020. — № 1. — С. 5-13. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Анотація

Проаналізовано чинники, які призвели до кризи Органу вирішення спорів СОТ у 2018-2020 рр.

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Міжнародні союзи. Неурядові міжнародні організації — Державні організації і державні об'єднанняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'