Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. — 2013. — № 13.

 

- Набір

- Статті, розділи

"Теорія неможливості теорії літературного твору" в праці С. Лема "Філософія випадку" [Текст] / Н. Астрахан // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 7-11. — Сер. Філологічні науки.

Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчй науці [Текст] / Н. Трефяк // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 107-111. — Сер. Філологічні науки.

Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози [Текст] / О. Краснобаєва // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 59-66. — Сер. Філологічні науки.

Літературна діяльність Міхала Чайковського як утілення романтичної ідеї чину: до проблеми польсько-українських зв'язків [Текст] / Н. Цьолик // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 116-119. — Сер. Філологічні науки.

Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, Семека М., Ясенського Б.) [Текст] / Д. Рега // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 88-93. — Сер. Філологічні науки.

Образ "Я" / Інший як проблема імагології [Текст] / З. Алієва // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 3-6. — Сер. Філологічні науки.

Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму [Текст] / І. Голодюк // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 33-38. — Сер. Філологічні науки.

Реінтерпретація документа в "книгах народної пам'яті" Алеся Адамовича [Текст] / Г. Бондаренко // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 15-20. — Сер. Філологічні науки.

Родинні свята - елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука "Морозів хутір" та слов'янський контекст родинних обрядів [Текст] / О. Пасічник // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 81-84. — Сер. Філологічні науки.

Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської [Текст] / А. Ільків // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 38-42. — Сер. Філологічні науки.

Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки [Текст] / С. Бартіш // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 11-15. — Сер. Філологічні науки.

Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника "Вона - земля" та повісті А. Чехова "Нудна історія" [Текст] / Н. Ботнаренко // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 20-24. — Сер. Філологічні науки.

Стильовий синкретизм у романах Бориса Харчука [Текст] / Л. Луцан // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 66-71. — Сер. Філологічні науки.

Тезаурус Ю. І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" [Текст] / Ю. Васейко // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 24-28. — Сер. Філологічні науки.

Українська тема в мемуаристичних повістях М. С. Лєскова 1870-1880 рр [Текст] / Г. Соболевська // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 98-102. — Сер. Філологічні науки.

Феномен постмодернізму як явище слов'янської культури [Текст] / М. Чобанюк // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 119-122. — Сер. Філологічні науки.

Художня трансформація історичної пам'яті - основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Текст] / І. Комінярська // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 56-59. — Сер. Філологічні науки.

Художня функціональність любовного сюжету в структурі пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" та історичній трагедії Рудольфа Фон Готтшаля "Мазепа" [Текст] / Ю. Чура // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 13. — С. 123-131. — Сер. Філологічні науки.

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'