Державна бібліотека України для юнацтва

 

341:342.7
Фалалєєва, Л.
    Рада Європи та Європейський Союз: особливості правового статусу, узгодження стандартів правозахисту [Текст] / Л. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2018. — № 1/2 (47/48). — С. 55-65. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Міжнародне право — Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадянУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'