Державна бібліотека України для юнацтва

 

327:314.15(477)
Намонюк, Ч.
    Роль діаспори у формуванні позитивного іміджу України [Текст] / Ч. Намонюк, Т. Гумен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2018. — № 1/2 (47/48). — С. 24-26. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Міжнародні зв'язки. Світова політика. Міжнародні справи. зовнішня політика
  • УДК // Міграція. Рух населенняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'