Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8).

 

- Набір

- Статті, розділи

Залучення дітей ромського населення до освітнього процесу: досвід Словаччини [Текст] / К. Я. Лабош // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 220-222. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Концепція лідерства в освітньому менеджменті [Текст] / О. С. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 39-43. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

Особливості функціонування закладів загальної середньої освіти на засадах інклюзії [Текст] / Н. В. Лалак, К. В. Чекан // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 146-149. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Становлення психоаналітичної педагогіки у контексті метапсихології З. Фрейда (Ч. 1) [Текст] / Є. В. Нелін // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 241-243. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

Формування екологічної свідомості студентської молоді гуманітарних спеціальностей [Текст] / І. З. Бопко, І. І. Алмашій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 71-73. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

Формування професійної компетентності майбутнього керівника закладу середньої освіти: комунікативний аспект [Текст] / О. М. Фенцик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 200-205. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'